Učivo

Matematika - opakování +- do 100, zaokrouhlování čísel, malá násobilka 1-5, dělení


ČJ- opakujeme slovní druhy, ú,ů, tvrdé a měkké souhlásky, abecedu, pojem slovo, slabika, písmeno, hláska


Prv- opakování učiva 2.ročníku,

    - Pravidla silničního provozu

AJ- moje skupina barvy, procvičujte psaní, učili jsme se seznámit, říci své jméno. Čekají nás číslovky.