SBĚR: ukončení 31.5.2019

Rodičům děkuji za pomoc.

Pokyny pro soutěže ve sběru druhotných surovin


  • Druhotné suroviny nemusí být zvážené
  • Vyhodnocení bude provedeno 2x do roka
    (každé pololetí samostatně)
  • Při odevzdání většího množství surovin lze s vedoucí školní družiny předem
    dohodnout dopravu vozidlem přímo ke sběrovému kontejneru ( po telefonické či ústní dohodě )
  • Soutěže budou zahájeny 24. září 2018

Papír:

1. Odevzdávat balíky o maximální hmotnosti 8 kg

2. Balíky musí být dobře svázané a v žádném případě nebude akceptován nesvázaný papír v igelitové tašce

3. Na balíčku musí být viditelně označena třída

4. Balíky neskladovat ve třídách

5. Odevzdávat balíky se sběrem lze v průběhu celého školního roku a to u schodiště v přízemí budovy školní družiny

PET víčka:

1. Odevzdávat čistá v igelitových taškách

2. Na tašce musí být viditelně umístěna třída žáka

3. Odevzdávat PET víčka lze v průběhu celého školního roku a to u schodiště v přízemí budovy
školní družiny