Sběr:

Pokyny pro soutěže
ve sběru druhotných surovin

( papír, PET víčka)

  • Druhotné suroviny nemusí být zvážené
  • Vyhodnocení bude provedeno 2x do roka
    (každé pololetí samostatně)
  • Při odevzdání většího množství
    surovin lze s vedoucí školní družiny předem
    dohodnout dopravu vozidlem přímo ke sběrovému kontejneru

( po telefonické či ústní dohodě )

  • Soutěže budou zahájeny 24. září 2018

Papír:

1. Odevzdávat balíky o maximální hmotnosti 8 kg

2. Balíky musí být dobře svázané a v žádném
případě nebude akceptován nesvázaný
papír v igelitové tašce

3. Na balíčku musí být viditelně
označena třída

4. Balíky neskladovat ve třídách

5. Odevzdávat balíky se sběrem lze
v průběhu celého školního roku a to u schodiště v přízemí budovy školní
družiny

PET víčka:

1. Odevzdávat čistá v igelitových
taškách

2. Na tašce musí být viditelně umístěna
třída žáka

3. Odevzdávat PET víčka lze
v průběhu celého školního roku a to u schodiště v přízemí budovy
školní družiny